Nieuwe regels rond cashbetalingen

Geplaatst op 29/11/2017

Sedert 16 oktober 2017 zijn een aantal nieuwe regels rond cashbetalingen van toepassing.

Als ondernemer geef je je klanten graag de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen. Cashbetalingen horen daar ongetwijfeld ook bij. Sedert 16 oktober 2017 zijn hieromtrent een aantal nieuwe regels van toepassing, die wij graag aan u toelichten.

(Wet van 18.09.2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 06.10.2017).

Afschaffen van de artificiële grens van 10 %

Onafhankelijk van het totale bedrag mag er geen enkel betaling (en/of schenking) in contanten worden verricht voor een bedrag van meer dan 3.000 EUR. De grens van 10 % voor verkopen van boven de 3.000 EUR wordt daarmee afgeschaft. Verkoopt u iets van 4.500 EUR, dan mag u maximaal 3.000 EUR cash ontvangen. Onder de vroegere regels zou dat 450 EUR zijn geweest.

De drempelwaarde geldt voor het totale bedrag van de factuur. Het is bijgevolg wettelijk verboden om een verkoop kunstmatig te splitsen in verschillende facturen om zo de grens te omzeilen. 

De wet voorziet in een aanzienlijke boete voor wie meer dan 3.000 EUR cash betaalt of ontvangt, dit zowel voor leverancier als klant.

Verruiming van het toepassingsgebied

Ook het toepassingsgebied van de wet wordt ruimer. Onder de oude regeling bestonden de beperkingen enkel voor verkopen tussen handelaars. Nu geldt deze voor alle betalingen en schenkingen, behalve voor die tussen consumenten onderling. Hierdoor wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar landbouwers, vrije beroepen en vzw’s.

Sandrine Schelfout

sandrine.schelfout @johancolpaert.be

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies