Kraken wordt strafbaar

Geplaatst op 07/11/2017

Op 6.11.2017 werd de Wet dd. 18.10.2017 die het kraken van woningen strafbaar stelt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 16.11.2017 wordt deze Wet van kracht.

Vandaag 6.11.2017 werd de Wet dd. 18.10.2017 die het kraken van woningen strafbaar stelt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 16.11.2017 wordt deze Wet van kracht.

Vooreerst wordt artikel 439 van het Strafwetboek aangevuld, zodat niet alleen het ‘binnendringen met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, of door middel van braak, inklimming of valse sleutels’ strafbaar wordt gesteld, maar nu ook ‘het eenvoudig bezetten van het goed, hetzij het erin verblijven zonder toestemming van de bewoners’. Ook daarop staan nu strafsancties.

Ook het Gerechtelijk Wetboek wordt gewijzigd, met als gevolg dat men als slachtoffer van het kraken (dit zijn niet alleen eigenaars maar ook bewoners, zoals een huurder) meer middelen krijgt, en zelfs per eenzijdig verzoekschrift een uithuiszetting kan bekomen. Men kan uiteraard ook dagvaarden. Het criterium om een eenzijdige procedure in te leiden is de ‘volstrekte noodzakelijkheid’, en zal door de rechtspraak verder ingevuld moeten worden. ‘Eenzijdig’ betekent dat men de Vrederechter zonder tegenpartij inschakelt (dit is het tegenovergestelde van een ‘tegensprekelijke’ procedure, waarbij men wel een tegenpartij heeft). Wellicht zal men in de praktijk onderscheid maken tussen bewoonde en leegstaande panden, ter invulling van dit criterium. Ook het gegeven dat men als eigenaar van een woning niet weet wat de identiteit is van de krakers, zal een rol spelen.

Deze Wet zorgt ervoor dat men nu niet alleen een strafklacht kan neerleggen in handen van het parket, maar ook dat men eenvoudiger een burgerlijk vonnis kan bekomen op basis waarvan men -met behulp van een deurwaarder, bijgestaan door de openbare macht- de krakers uit het pand kan drijven.

P. Dhollander - advocaat

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies