Verwerping nalatenschap

Geplaatst op 24/08/2017

Verwerping nalatenschap kan alleen nog via de notaris (art. 117–123 Potpourri V)
Gepubliceerd Belgisch Staatsblad 24.8.2017

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke akte.

De mogelijkheid om dat voor de griffie te doen wordt geschrapt.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies