ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN IN MEDE-EIGENDOM

Geplaatst op 23/01/2020

Ingevolge de wet van 18 juni 2018 is het appartementsrecht zeer ernstig gewijzigd.
In het verleden waren het de algemene vergaderingen die beslissingen namen m.b.t. eventueel
toepasselijke rente en schadebedingen die verschuldigd waren door een mede-eigenaar wanneer die zijn bijdrage in de mede-eigendom niet tijdig betaalde

ACHTERSTALLIGE BIJDRAGEN IN MEDE-EIGENDOM, AANGEREKENDE RENTE EN SCHADEBEDINGEN

 

 

Ingevolge de wet van 18 juni 2018 is het appartementsrecht zeer ernstig gewijzigd.

In het verleden waren het de algemene vergaderingen die beslissingen namen m.b.t. eventueel

toepasselijke rente en schadebedingen die verschuldigd waren door een mede-eigenaar wanneer die  zijn bijdrage in de mede-eigendom niet tijdig betaalde.

 

Veel Vrederechters lieten toepassingen van dergelijke schadebedingen niet toe zich beroepend op de mogelijkheid om overmatige schadebedingen te herleiden.

 

In de nieuwe wet voorziet artikel 577-4 B.W. dat voortaan bedingen en sancties ten aanzien van bijdragen in de lasten in de statuten moeten worden opgenomen inzonderheid in het reglement van mede-eigendom.

 

Belangrijke kantmelding is dat bedingen en sancties m.b.t. tot achterstallige betalingen van bijdragen die werden aangenomen voor de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2018 hun geldingskracht slechts behouden indien ze waren opgenomen in een reglement van interne orde maar niet wanneer zij enkel werden opgenomen in de beslissing van de algemene vergadering.

 

Het is dus van belang vast te stellen dat nieuwe schadebedingen verplichtend moeten opgenomen worden in het reglement van mede-eigendom.

 

Dit wordt best grondig nagekeken.

 

Achterstallige betalingen in bijdragen is nu eenmaal een veel voorkomend fenomeen en kosten de eigenaars gemeenschap veel centen.

 

Hebt U hier vragen over? Contacteer ons

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies