BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN EEN VME

Geplaatst op 28/10/2020

De wet op de mede-eigendom is duidelijk en bepaalt dat wanneer een mede-eigenaar het niet eens is met een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars hij over een termijn beschikt van vier maanden om deze beslissing te betwisten

EEN BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN EEN VME

 

 

De wet op de mede-eigendom is duidelijk en bepaalt dat wanneer een mede-eigenaar het niet eens is met een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars hij over een termijn beschikt van vier maanden om deze beslissing te betwisten.

 

Daarvoor dient hij een vordering in te leiden bij de bevoegde Vrederechter, zijnde de Vrederechter binnen het resort alwaar het onroerend goed is gelegen.

 

Voor alle duidelijkheid betreft het hier een vervaltermijn.

 

Dit betekent dat als een termijn van vier maanden is gepasseerd het te laat is.

 

Het louter mededelen van de mede-eigenaar aan de syndicus is niet voldoende.

 

De procedure die men wenst op te starten is een procedure van een vernietiging van de beslissing.

 

Sommige mede-eigenaars denken dat wanneer ze over hetzelfde onderwerp een nieuwe algemene vergadering uitlokken zij daar terug kunnen over stemmen en aldus de vervaltermijn kunnen omzeilen.

 

Dit met de bedoeling om dan terug opnieuw binnen de vier maanden beroep aan te tekenen.

 

Dit gaat uiteraard in tegen de bedoeling van de wetgever en kan niet.

 

In een recent arrest heeft de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL zetelen in graad van beroep één en ander duidelijk gemaakt.

 

De rechtbank stelde duidelijk dat de mede-eigenaar de door de wetgever vastgestelde vervaltermijn niet mag omzeilen door van jaar tot jaar te vragen dat de algemene vergadering zich over dezelfde kwestie telkens opnieuw moet uitspreken.

 

Het hoeft geen betoog dat het van belang is om de vervaltermijn van vier maanden duidelijk en in het oog te houden.

 

Hebt U daar vragen over? Aarzel niet ons te contacteren.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature