DE VOORLOPIGE UITVOERBAARHEID VAN VONNISSEN

Geplaatst op 20/04/2021

Vroeger waren vonnissen die uitgesproken werden in Eerste Aanleg nooit uitvoerbaar bij voorraad.
Dit betekent dat voor zover de in het ongelijk gestelde partij beroep aantekende, er moest worden gewacht
tot er een uitspraak zou zijn van de rechtbank in graad van beroep om een eventueel vonnis of arrest uit te
voeren.
Dit gaf aanleiding tot veel misbruiken.
Al te vaak tekende men beroep aan om te ontsnappen aan de gedwongen uitvoering

 

DE VOORLOPIGE UITVOERBAARHEID VAN VONNISSEN

 

 

 

Vroeger waren vonnissen die uitgesproken werden in Eerste Aanleg nooit uitvoerbaar bij voorraad.

 

Dit betekent dat voor zover de in het ongelijk gestelde partij beroep aantekende, er moest worden gewacht tot er een uitspraak zou zijn van de rechtbank in graad van beroep om een eventueel vonnis of arrest uit te voeren. 

 

Dit gaf aanleiding tot veel misbruiken.

 

Al te  vaak tekende men beroep aan om te ontsnappen aan de gedwongen uitvoering.

 

Huidige regeling:

 

De wetgever is hierin tussengekomen en de regeling is drastisch gewijzigd.

 

Thans zijn vonnissen die in Eerste Aanleg worden uitgesproken in principe zogenaamd uitvoerbaar bij voorraad.

 

Dit betekent dat deze vonnissen onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden, zelfs indien er beroep aangetekend wordt.

 

Voer je als winnende partij toch het vonnis uit dan loop je wel het risico bij een eventueel hoger beroep.

 

Immers indien het vonnis reeds uitgevoerd wordt en dit risico uiteindelijk wordt vernietigd of hervormd, dan loopt de uitvoerende partij het risico om de door de andere partij geleden schade door de uitvoering te moeten vergoeden.

 

Belangrijk in dit verband is dat de rechtbank in graad van beroep de voorlopige tenuitvoerlegging van een gewezen vonnis niet kan schorsen (artikel 1402 Ger. W.)

 

Er wordt enkel een uitzondering op die regel gemaakt wanneer het vonnis bij verstek gewezen werd en de eerste rechter het voordeel van de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan (artikel 1066,2de lid, 6 Ger. W.) of wanneer het voordeel van de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis werd toegestaan terwijl deze bij wet verboden was.

 

Verstekvonnissen zijn in principe niet uitvoerbaar tenzij de rechter uitdrukkelijk de uitvoerbaarheid toestaat.

 

Hebt U vragen hierover aarzel niet ons te contacteren.

 

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies