Pieter DHOLLANDER

Pieter Dhollander studeerde af aan de KULeuven als licentiaat in de rechten, en voltooide zijn stage aan de balie te Gent, alwaar hij werkzaam was voor het kantoor Markey te Gent. Vervolgens was hij werkzaam voor Vanhoucke Law, te Antwerpen, en voor het kantoor Reyns Advocaten te Melsele en Antwerpen.

 

Hij maakt deel uit van Colpaert Advocaten sedert november 2017.

 

Hij volgde tijdens zijn stage een aanvullende studie in het fiscaal recht (GAS - 1997) en behaalde bijkomend een licentie (master) in het notariaat in het jaar 2002.

 

Zijn voorkeur gaat o.m. uit naar dossiers in het vastgoedrecht, zoals het vermogens- en goederenrecht (vnl. vereffening-verdelingen), het zakenrecht (eigendomsrecht, erfdienstbaarheden, appartementsrecht, erfpacht en opstal, enz.), het bouwrecht, het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, het notarieel recht, het huurrecht (woninghuur, handelshuur en pacht), het privaat bankrecht, en het beslagrecht.

Verklaring over cookies