PRIVACYBELEID COLPAERT ADVOCATEN

BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT, gevestigd te 9112 SINAAI (SINT-NIKLAAS), Hulstbaan 233a respecteert de privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring biedt U informatie aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens door BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 9112 SINAAI (SINT-NIKLAAS), Hulstbaan 233a, KBO nr. 0472.533.520.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze dienstverlening als advocatenkantoor.

Hierbij worden volgende categorie├źn van persoonsgegevens verwerkt:

 • Identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart, nationaliteit, geslacht, ip-adres).
 • Contactgegevens (vb. post- en e-mailadres, telefoonnummer).
 • Financiële gegevens (vb. rekeningnummer).
 • Rijksregisternummer

De gegevens die BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT gebruikt zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of gegevens die wij verkregen hebben van klanten, juridisch gerelateerde entiteiten (zoals notaris, gerechtsdeurwaarder, rechtbanken) of openbare bronnen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Op basis van de verleende toestemming.
 • Om overeenkomsten uit te voeren.
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang.
 • Op basis van de op BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheden en instellingen in uitvoering van een wettelijke verplichting zoals o.m. geldende fiscale en sociale wetgeving, dan wel uitvoering van een rechterlijke beslissing.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens:

Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen (zoals expertisebureau).
 • Dienstverleners die namens de klant diensten verlenen;
 • Juridische gerelateerde entiteiten zoals o.m. notaris, gerechtsdeurwaarder, gerechtsexperten, bemiddelaar.
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.
 • Overheidsinstellingen en rechtbanken.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte.

BVBA ADVOCATENKANTOOR JOHAN COLPAERT zal de in het kader van haar bedrijfsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit tenzij U daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

5. Bewaringstermijn:

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet en regels, of langer wanner dit operationeel vereist is, in kader van juridische claims en vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

De klantengegevens worden in regel bewaart tot uiterlijk 10 jaar na het einde van de dienstverleningsovereenkomst met de klant.

6. Uw rechten en mogelijkheid tot klacht:

Via het postadres: Hulstbaan 233a te 9112 SINAAI (SINT-NIKLAAS) of via het e-mailadres: info@johancolpaert.be of secretariaat@johancolpaert.be kunt U altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en uw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.

Als U uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt U steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als U het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt U zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 BRUSSEL).

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature