Huur / verhuur

Wij adviseren u bij het opstellen van alle soorten huurovereenkomsten: huurcontracten naar gemeen recht, woninghuurovereenkomsten en handelshuurcontracten.

Wanneer er een geschil ontstaat over een huurovereenkomst geven wij u gepast advies over uw rechten en verplichtingen en over uw kansen als het geschil uitmondt in een gerechtelijke procedure.

De relatie tussen een huurder en een verhuurder kan om verschillende redenen vertroebelen:

  • huurachterstand;
  • het niet-naleven van huurdersverplichtingen, zoals wanbetaling of wangebruik van het gehuurde goed;
  • het niet-naleven van verhuurdersverplichtingen, zoals grote herstellingswerken die een eigenaar weigert voor zijn rekening te nemen;
  • geschillen over de woninghuurkwaliteit;
  • geschillen over huurschade op het einde van de huur;
  • de opzegging van de huurovereenkomst door huurder of verhuurder;
  • een gerechtelijke procedure opgestart door de huurder of verhuurder; 

Geschillen over huurovereenkomsten worden beslecht door de vrederechter van de plaats waar het verhuurde goed gelegen is.

Wij doen er alles aan om een geschil, in de mate van het mogelijke, in der minne op te lossen en om onnodige kosten te vermijden.

Woninghuur

De Woninghuurwet regelt de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder bij een woning die als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt. De Woninghuurwet wijkt op bepaalde punten af van het gemeen huurrecht, bijvoorbeeld als het gaat over de huuropzegging en de duurtijd. In principe lopen   woninghuurovereenkomsten steeds negen jaar. Uitzonderlijk staat de Woninghuurwet ook toe om een schriftelijk contract op te maken voor een verkorte duurtijd.

Als een woninghuurovereenkomst niet juist opgezegd wordt, kan dat ernstige gevolgen hebben. U doet er dan ook goed aan om op voorhand informatie in te winnen. U kan daarvoor bij ons terecht.

Handelshuur

Huurovereenkomsten voor een onroerend goed waar een handelszaak in uitgebaat wordt, zijn onderworpen aan bijzondere bepalingen van de Handelshuurwet. Het gaat bijvoorbeeld over de minimumduur, de opzegging, het recht op handelshuurhernieuwing, enz.

Wanneer de huurder of de verhuurder de Handelshuurwet niet correct naleven, riskeren zij ernstige – financiële – gevolgen. Vraagt de handelshuurder bijvoorbeeld de handelshuurhernieuwing niet juist aan, dan riskeert hij zijn recht op huurhernieuwing te verliezen en moet hij een ander pand zoeken voor zijn zaak. Wil de handelshuurder zijn handelszaak verkopen, dan moet hij de bepalingen over de overdracht van de huurovereenkomst respecteren. Kortom, voor handelshuur is de bijstand van een gespecialiseerd advocaat essentieel.

Ons kantoor kan bogen op een grondige kennis en praktijkervaring sinds 1981 in de materie van woning- en handelshuurrecht. Klop dus gerust bij ons aan voor advies.

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature