Johan COLPAERT

Afgestudeerd als licentiaat in de rechten UIA (Universitaire Instelling Antwerpen) in 1981. Hij is plaatsvervangend Vrederechter II kanton in Sint-Niklaas.

Sedert 1981 aan de Balie van Dendermonde. Voorkeursmateries zijn handels- en economisch recht, insolventierecht [bv. aanvragen en begeleiding in procedures m.b.t. Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO) en Faillissement, begeleiding voor de dienst handelsonderzoeken van de Rechtbank van Koophandel, redactie van aangifte van schuldvordering, e.d.m.], contractenrecht en is actief in het bouwrecht [bouwgeschillen, expertises, e.d.m...]. Ook wordt hij regelmatig aangesteld als curator. Heeft in het jaar 2010 de opleiding bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken gevolgd en is door de Federale Bemiddelingscommissie officieel erkend als bemiddelaar. Houdt zich tevens bezig met de persoonsgebonden materies.

Hij werkt constant aan de verdere professionalisering van het kantoor.

Verklaring over cookies