Bemiddeling

In veel oude en primitieve culturen buigt een raad van wijzen zich over conflicten. Wij hebben deze traditie achter ons gelaten en spreken in onze cultuur al eeuwen recht via rechtbanken. Toch is ook bij ons opnieuw de nood ontstaan om conflicten anders op de lossen dan via een rechtbank die bóven beide partijen staat.

Steeds vaker zoekt men samen, onder begeleiding, naar een oplossing die tússen de beide partijen tot stand komt. De partijen verwerven inzicht in mekaars belangen en vinden een regeling die deze belangen respectvol met elkaar verzoent.

Bemiddeling is ideaal om snel en goedkoop een oplossing te vinden waar beide partijen zich goed bij voelen.

Wie neemt het initiatief?

Iedere partij mag op elk moment in een conflict een bemiddelingsprocedure voorstellen aan de andere partijen.  Als op dat ogenblik een rechter de zaak al behandelt, dan wordt die behandeling opgeschort.

Wie kiest de bemiddelaar?

De partijen kiezen zelf en in alle vrijheid hun bemiddelaar. Ofwel doen ze dat samen en beslissen ze na een intakegesprek of ze wel of niet met de bemiddelaar in zee gaan. Ofwel stelt één van de partijen een bemiddelaar voor. Dat kan informeel gebeuren, maar het kan ook officieel per aangetekende brief. Het voorstel heeft dan de waarde van een ingebrekestelling, waardoor de eventuele verjaringstermijn met een maand opgeschort wordt. Zo krijgen beide partijen rustig de tijd om het voorstel te bekijken.

Hoe verloopt het bemiddelingstraject?

  1. De bemiddelaar legt uit wat bemiddeling precies inhoudt.
  2. Beide partijen ondertekenen een protocol dat o.a. de kosten voor de bemiddeling vastlegt.
  3. De bemiddelaar informeert zich over het geschil en onderzoekt de standpunten, noden en belangen van elke betrokkene. Dat gebeurt veel intensiever dan bij de meeste procedures voor de rechtbank.
  4. De bemiddelaar zorgt ervoor dat zowel hijzelf als de partijen alle visies en standpunten goed begrijpen. Hij neemt onduidelijkheden en misverstanden weg zodat de echte inzet van het geschil helder wordt.
  5. De bemiddelaar helpt de partijen om oplossingen te vinden die het best beantwoorden aan hun noden en belangen. Hij onderzoekt de opties en begeleidt de onderhandelingen.
  6. Als de partijen een akkoord bereiken, noteert de bemiddelaar dat en wordt het door de partijen ondertekend. Het kan ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank en wordt daardoor afdwingbaar. De homologatie is echter niet verplicht.

Hoeveel kost een bemiddeling?

In principe rekent de bemiddelaar een vooraf overeengekomen uurloon aan, waarvan iedere partij de helft betaalt. Er zijn geen deurwaarderskosten, geen rolrechten en geen gerechtskosten, waardoor bemiddeling goedkoper (en sneller) is dan een rechtszaak. Bovendien houdt u bij bemiddeling veel meer de regie over het conflict.

Voor bijkomende vragen staat Mr. Johan Colpaert graag voor u klaar.

Extra info

Burgerlijke bemiddeling: http://youtu.be/XdKu_v9bvho
Handels bemiddeling: http://youtu.be/FNx00hoz5Vs

Verklaring over cookies Vacatures

Vacatures

Advocaat-medewerker

 

Een advocaat (m/v/x) met enige jaren relevante ervaring in bouw- en vastgoedrecht.

Het kantoor biedt een aantrekkelijk verloningssysteem, flexibiliteit, een goede collegiale sfeer en reële doorgroeimogelijkheden.

Bekijk de vacature